КЛАУЗУЛА ЗА ОДРЕКУВАЊЕ

Интересите на АЛЕФ за објавување различни езотериски материјали се строго културни, биографски, библиографски и социјални. АЛЕФ НЕ Е окултен ред или каква и да било слична организација. Иако објавуваме материјали кои припаѓаат на одредени школи на мислата, не подржуваме какво и да било движење, школа или организација. Лицата заинтересирани за контакт со такви организации се упатуваат да го сторат тоа непосредно, а не преку АЛЕФ.